Měna: CZK
Katalog
Technická podpora
tel. +420 596 111 446
Nabízíme splátkový prodej

Facebook

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pvmodel.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.
Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.
Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka může být ze strany prodejce zrušena z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby ceny. Zjevnost chyby určuje  rozdíl cen chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Ceny za zboží jsou včetně 21% DPH a zahrnují poplatek PHE

Doprava zboží

 

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 24h. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.
Zboží zasíláme Českou poštou a službou PPL.
Zěmě zasllání. Česko, Slovensko a Polsko

Kvůli novým nařízením přepravních společností, jsme nuceni omezit zasílání zásilek delších než 120cm v rámci PPL a České Pošty do délky 180cm nebo součtu stran 240cm. V případě, že se toto bude týkat Vaší objednávky, budeme vás informovat.

Ceník:

 • PPL - dobírka ČR -119 kč
 • PPL - platba předem ČR -99 kč
 • PPL - Parcelshop dobírka - 119 kč . Max.rozměr balíku 100x50x50 cm
 • PPL - Parcelshop platba předem - 99 kč. Max.rozměr balíku 100x50x50 cm
 • PPL - dobírka Slovensko -249 kč - faktura bude vystavena EUR a nebo v měně Kč ( dle měny na objednávce). Poté přepravní firma vybere u Vás v měně EUR v aktuálním kurzu, pokud je faktura vystavena v Kč.
 • PPL - platba předem Slovensko -199 kč - faktura bude vystavena v EUR
 • PPL - platba předem Polsko -299 kč- faktura bude vystavena v EUR
 • Česká pošta - Balík do ruky-139 kč
 • Česká pošta - platba předem  /  Balík do ruky- 105 kč
 • Balíkovna České pošty/Alzabox dobírka - 88 kč . Max.rozměr balíku 70x50x50 cm
 • Balíkovna České pošty/Alzabox platba předem - 69 kč . Max.rozměr balíku 70x50x50 cm
 • Česká pošta - Balík na poštu -125 kč
 • Česká pošta - platba předem / Balík na poštu - 91 kč
 • Česká pošta - Balík do ruky nad 180cm délky nebo součet hran 240cm zboží-příplatek 150 kč
 • Česká pošta - platba předem  /  Balík do ruky nad 180cm délky nebo součet hran 240cm zboží - příplatek 150 kč
 • Česká pošta - Balík na poštu nad 180cm délky nebo součet hran 240cm zboží -příplatek 150 kč
 • Česká pošta - platba předem / Balík na poštu nad 180cm délky nebo součet hran 240cm délky zboží - příplatek 150 kč

Při nákupu a zaslání do ČR službou Česká pošta do 180cm nebo součtu stran 240cm a službou PPL nad 8000 kč - poštovné a balné zdarma

Při nákupu do zahraničí při platbě nad 10000 kč - poštovné a balné zdarma

 

Vyhrazujeme si právo u nadměrného přepravníhu balíku účtovat dle dohody individuální poštovné. Vždy bude zasláno pro odsouhlašení zákazníkovi. Dále si vyhrazujeme právo Vás upozornit při překročení délkového limitu 99 cm délky zboží u přepravce Česká pošta a to z důvodů změny ceníku přepravce od 1.3.2019

Kvůli novým nařízením přepravních společností, jsme nuceni omezit zasílání zásilek do zahraničí delších než 120cm v rámci PPL a České Pošty. V případě, že se toto bude týkat Vaší objednávky, budeme vás informovat.

 

Zboží je možné popř.vyzvednout na kamenné modelářské prodejně Ostrava během prac.doby.
Po-Pá  9,00-12,00  13,00-17,00 hod

V tomto případě bude vyžadována platba v hotovosti.
Zboží bude připraveno po dobu 10 pracovních dnů na prodejně. Pokus si zákazník zboží nevyzvedne, bude objednávka stornována....

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Své rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
Musí být nepoškozené a kompletní.
S originálním dokladem o koupi.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je logické, že zakoupené zboží si vyzkoušíte, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Následující zboží nelze ze zákona vrátit a spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy zejména pokud se jedná:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Reklamace

Postup kupujícího při reklamaci:

 • Informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně.
 • Reklamované zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu sídla prodávajícího.
 • Do zásilky uvede důvod reklamace, popíše vadu a jak se projevuje a uvede kontaktní adresu.
 • Přiloží doklad o nabytí reklamovaného zboží u prodávajícího.

 V případě řádně uplatněné reklamace vyřídí prodávající reklamaci podle složitosti případu co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. V odůvodněných případech je možné dohodnout delší lhůtu pro vyřízení reklamace.

 • Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
 • Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, PPL, nebo jiných a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující by měl předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Oznámení o zjištěných vadách doporučujeme kupujícímu učinit písemně k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. po dohodě s kupujícím prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.
 • Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 • V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího, ale pouze do výše minimálních prokazatelných nákladů na přepravu a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
 • Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, bude o tom kupující neprodleně obeznámen a po odsouhlasení hradí náklady na posouzení a opravu výrobku kupující. Sazby za mimozáruční opravy jsou uvedeny v odstavci
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem.
 • Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená bylo převzáno zboží a prokázáno právo na uplatnění reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

Řešení sporů

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady vzniklé nepřiměřeným používáním a zacházením
 • Nesprávným použitím výrobku
 • Nesprávným skladováním

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

 

Ochrana osobních údajů
 

 I.Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Vít, IČ 72988266 se sídlem Nad Přehradou 1062/14 , Bílovec. (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou :

      Pavel Vít

      Nad Přehradou 1062/14 , Bílovec

      email: info@pvmodel.cz

      telefon: 596 111 446

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV.Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu nezbytně nutnou, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1-Příjemci osobních údajů jsou osoby - externí účetní, přepravce, portál-Heureka a externí firma pro správu www stránek.

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2-Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 VI.Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména vhodným antivirovým programem, zaheslovanými PC a uzamykatelným uložištěm pro data v písemné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. ( úprava změny poštovného přepravce Česká pošta dne 28.2.2019 )

 

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERI:

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie. Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o001.png

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o002.png

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?


- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz http://www.remasystem.cz/sberna-mista/
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
- v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
- v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny : PVmodel, Nádražní 410/171, 702 00, Ostrava 2


Další doplňující informace k bateriím jsou dostupné:
http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/rema-battery/pro-verejnost/01.pdf

 Ostatní

Ceny na prodejně f.PVmodel se mohou lišit s ceníkem zde na e-shopu.

 

 Kontakty

Sídlo firmy (neslouží pro zasílání reklamací a komunikaci s prodejnou a e-shopem) :

 Pavel Vít

 Nad Přehradou 1062/14 , Bílovec

 email: info@pvmodel.cz

 telefon: 596 111 446

 

Adresa provozovny kamenné prodejny a internetového obchodu na adrese www.pvmodel.cz

PVmodel
Nádražní 410/171
702 00 Ostrava 2

Pevná linka: 596 111 446
Mobil: 739 419 415 
e-mail: info@pvmodel.cz
IČ: 72988266
DIČ: CZ7003165609

Změna provedena dne 13.7.2020-změna ceny za dopravu Českou poštou.