Měna: CZK
Katalog
Technická podpora
tel. +420 596 111 446
Nabízíme splátkový prodej

Facebook

 

Pravidla pro létání s drony

Létání s drony se v posledních několika letech těší značné oblibě a zájmu profesionálních i hobby pilotů. Pořizování úchvatných záběru z dříve nemyslitelných míst a výšek je nyní finančně dostupné pro každé. Každý pilot dronu je však plně odpovědný za svůj stroj a jelikož se nachází ve vzdušném prostoru musí dodržovat platné předpisy a řídit se zdravým rozumem. Pro rychlé zorientování v této problematice jsme si pro Vás připravily následující shrnutí s výběrem nejdůležitějších informací.

Legislativa

Legislativa upravující provoz dronů, je zejména obsažena v Doplňku X předpisu L2. Předpis pracuje s pojmy autonomní letadlo, bezpilotní letadlo (AU), bezpilotní systém (UAS) a model letadla.

Rekreační vs. komerční účely

Dle zákona je nejdůležitější rozdělení pilotů dronů mezi hobby a profesionály, respektive mezi rekreačně-sportovní použití a výdělečně/výzkumné použití. Toto rozdělení je důležité pro celý doplněk X.

  • Pokud tedy bude Váš dron požívat k rekreačním, nevýdělečným účelům platí pro Vás pravidla mírnější.
  • Naopak budete-li dron využívat pro komerční účely, je nezbytné provést registraci na ÚCL (Úřad civilního letectví), vybavit dron ID a poznávací značkou, předložit vypracovanou leteckou příručku, uzavřít pojištění, složit pilotní zkoušky a žádat o povolení k provádění leteckých prací.

 

Hmotnostní kategorie

Z hlediska vzletové hmotnosti, můžeme bezpilotní letadla rozdělit na čtyři kategorie:

  • Stroje do vzletové hmotnosti 0,91 kg – tyto stoje pro rekreační použití, jako jediné nemusí být vybavené systém Fail-safe (pozn. všechny drony Yuneec Fail-safe obsahují).
  • Pro hmotnostní kategorie 0,91 - 7 kg a 7 – 25 kg, musí být vždy dron označen nehořlavým ID štítkem se jménem a telefonním číslem. Pokud by měl být dron využíván komerčně je nutná i přidělená poznávací značka.
  • Poslední kategorií jsou stroje nad 25 kg, které musí být registrované a provozované s pilotní licencí.
Pravidla pro létání s drony

Let a bezpečnost

Při letu dodržujte bezpečnost. Let musí být vždy provozován na vizuální kontakt s dronem. Dále je vždy zakázáno létat nad lidmi a pozemky, bez povolení těchto osob a vlastníků pozemků (ochrana zdraví a soukromí). Let s drony je bez zvláštního povolení možný mimo mraky a do výšky 300 metrů nad povrchem (tzv. třída G).

S dronem je nutné létat na bezpečnou vzdálenost od osob/staveb/osídlených prostor. Od vzletové hmotnosti dronu nad 7 kg, je pak nutné dodržovat vzdálenost bezpečnou, ale minimálně 50/100/150 metrů.

Letové zóny

Pravidla pro létání s drony

Kromě zmíněných omezení existují lokality s absolutním zákazem létání. S dronem nemůžete narušit bezletové zóny v okolí letišť, vojenských základen, elektráren, některých památek nebo center měst a také národních parků.

Kolem letišť rozlišujeme dva druhy zón, které jsou pro nás relevantní – ATZ (letištní provozní zóna) a CTR (řízený okrsek). Od ATZ je nutno dodržovat odstup 5,5 km. CTR zóny mají individuální určení. I v těchto zónách však lze za určitých okolností létat, například s dronem do 0,91 kg a při splnění dalších podmínek. Přehled letových zón a zakázaných oblastní naleznete v aplikaci AisView.

Nezapomeňte, že zákonem stanovené podmínky slouží k ochraně zdraví, majetku a soukromí. Jistě nechcete provozem dronu, někoho poškodit či mu ublížit, dodržujte proto platnou legislativu. Odpovědný je totiž vždy pilot, popřípadě majitel dronu.

Grafické znázornění

Pro lepší orientaci o podmínkách pro létání s drony výborně poslouží následující obrázkové znázornění.

Pravidla pro létání s drony
Pravidla pro létání s drony
Pravidla pro létání s drony
Článek převzat ze stránek dovozce f.Astra, spol. s.r.o.